Национален проект за намаляване на административната тежест
  Начало-Измерване-Обобщени резултати

Обобщени резултати от етап 1 на измерването

Идентифицирани Задължения за информиране
В обхвата на проекта за изследвани 33 закона и съответните им подзаконови нормативни актове(попадащи в ресора на 8 министерства и една държавна агенция), в които са идентифицирани общо 407 Задължения за информиране. Задължения за информиране са идентифицирани в 27 от 33-те разглеждани закони и поднормативни актове към тях.

Брой задължения за информиране - разпределение по административни структури
Брой Задължения за информиране - Разпределение по министерства

Обща стойност и АТ на задълженията за информиране - разпределение по административни структури

Обща стойност на Задълженията за информиране
Общата стойност на Задълженията за информиране е оценена на 161,68 млн. лв.
Обща стойност на Задълженията за информиране -
Разпределение по министерства

Административната тежест на Задълженията за информиране
Общата стойност на административната тежест, оценена при направените измервания е 103,28 млн. лв.
Административната тежест Задълженията за информиране
- Разпределение по министерства


Всички права запазени © МИЕ 2008