На 5 септември 2014 г. в Сити хотел в гр. София се проведе закриващата конференция по проект „Усъвършенстване на националната политика за намаляване на административната тежест”

04-09-2014

По време на конференцията г-н Атанас Атанасов – управител на изпълнителя Обединение „И-Рисърч“, адв. Иванка Кехайова и адв. Нели Терзиева – ключови експерти юристи, представиха окончателните резултати от проекта, свързани с измерените административните разходи и определяне на административната тежест, както и предложенията за намаляване на административна тежест за бизнеса в България.

На конференцията присъстваха както екипът за управление на проекта от страна на Министерство на икономиката и енергетиката - г-н Бончо Бончев, г-жа Гергана Иванова и г-жа Майя Христова, така също и представители на държавната администрация и заинтересованите страни.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.