На 18 февруари 2014 г. в Сити хотел в гр. София се проведе откриващата конференция по проект „Усъвършенстване на националната политика за намаляване на административната тежест”.

24-07-2014

На 18.02.2014 г., Красин Димитров, заместник министър на икономиката и енергетиката откри в Сити хотел София встъпителната конференция в рамките на проекта. По време на конференцията беше представена целта на проекта „Усъвършенстване на националната политика за намаляване на административната тежест” от г-н Бончо Бончев - ръководител на проекта и подходите за „Намаляване на административната тежест: европейско и национално измерение“ от г-жа Гергана Иванова, координатор на проекта. Планираните дейности за осъществяване на измерването бяха представени от г н Атанас Атанасов, управител на Обединение „И-Рисърч“ – изпълнител на проекта.