Връзки

I. Български институции:

Mинистерски съвет на Република България

Министерство на икономиката и енергетиката

Mинистерски съвет, Портал за обществени консултации

II. Програми за по-добро регулиране:

Европейска комисия - По-добро регулиране

Европейска комисия - Разумно регулиране

Европейска комисия - Предприятия и промишленост

Mодел на стандартните разходи - Standard Cost Model (SCM) Network

OECD – Cutting Red Tаpe

III. Намаляване на АТ в страните членки на ЕС:

 
Австрия
Федерален портал за намаляване на административната тежест
Страницата предлага информация на английски и немски език.

Информация за бюджетната реформа
Страницата предлага информация на английски и немски език.

 
Белгия
 Портал на Aгенция за намаляване на административната тежест (ASA)
Портала предоставя достъп до 700 официални сайта и 200 административни форми
 
Кипър
 Официален сайт за по-добро регулиране
Сайта предлага информация относно предприетите действия за промотиране на намаяването на администартивната тежест; оценка на въздействието; опростяване на законодателството; консултации и др.
Република
Чехия

Министерство на вътрешните работи      
 Отговорен орган за по-добро регулиране
Министерство на промишлеността и търговията
Отговорен орган за намалаяване на административната тежест на бизнеса

Дания

Датската агенция за търговия и търговски предприятия
Страницата предлага информация на английски и немски език.
Портал за граждани
Портал за бизнеса

ЕстонияМинистерство на правосъдието
Министерство на икономиката и комуникациите
Уеб базиран калкулатор за изчисление на административната тежест

 

ФинландияСтраница на Министерство на правосъдието посветена на по-доброто регулиране
Министерството на заетостта и икономиката
Намаляване на административната тежест
ФранцияИнформация за изпълнени мерки, насоки и инструменти за намаляване на административната тежест
ГерманияИнтернет страницата на федералното правителство за модерна админситрация
Интернет страницата на федералното правителство за намаляване на административната тежест
NKR/NRCC
Mittelstandsmonitor
Гърцияhttp://www.primeminister.gov.gr/
http://ggk.gr/
УнгарияСтраница на правителството
Италия

Роля на департамента по европейски политики
Роля и дейности на департамента по законодателни въпроси (DAGL)
По-добро регулиране (достъпен след края на юни 2011г.)
Информация за програмите за намаляване на административната тежест
http://www.semplificazionenormativa.it/

Ирландияhttp://www.semplificazionenormativa.it/
ЛатвияМинистерство на правосъдието
Информация за националните мерки и отговорните институции (в процес на разработка)
ЛитваИнформация за намаляване на административната тежест
Информация за транспонирането на европейско законодателство в националните актове
Национални законодателни актове и проекти на законодателни актове
Люксембург http://www.simplification.public.lu/
МалтаСтраница за по-добро регулиране
Холандияhttp://www.rr.nl/
ПолшаПортал за по-добро регулиране
ПортугалияПрограми за опростяване на законодателството
Министерство на правосъдието
РумънияОтдел по европейските въпроси
По-добро регулиране
Генерален секретариат на правителството
По-добро регулиране
Националната комисия за икономическо прогнозиране
Словакияhttp://www.economy.gov.sk/index/index.php?lang=en
http://www.betterregulation.sk/?lng=en
СловенияМинистерството на държавната администрация-звено отговорно за програмите за намаляване на админситративната тежест
ИспанияПортал за по-добро регулиране
ШвецияРегулации и доклади
http://www.sweden.gov.se/
Обединеното кралство

http://www.bis.gov.uk/
Комисия за регулаторна политика 
http://www.businesslink.gov.uk/

IV. Инициативи на неправителствени организации:

RIA Studies - Оценка на въздействието на регулациите