Kалендар

Документи

2006 г.

pdfСтратегически преглед на По-доброто регулиране в Европейския съюз (181.02 KB)
Brussels, 14.11.2006, COM(2006) 689 final, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, A strategic review of Better Regulation in the European Union,12 стр., английски език.
pdfПърви доклад за напредъка по стратегията за опростяване на регулаторната среда (433.62 KB)
Brussels, 14.11.2006, COM(2006) 690 final, COMMISSION WORKING DOCUMENT, First progress report on the strategy for the simplification of the regulatory environment, 83 стр., английски език.
pdfИзмерване на административните разходи и намаляване на административната тежест в Европейския съюз (331.2 KB)
Brussels, 14.11.2006, COM(2006) 691 final, COMMISSION WORKING DOCUMENT, Measuring administrative costs and reducing administrative burdens in the European Union, 23 стр., английски език.
pdfОценка на въздействието (433.46 KB)
Министерство на икономиката и енергетиката, Дирекция "Обща икономическа политика", 25. стр.

2005 г.

pdfВ изпълнение на Лисабонската програма на Общността: Стратегия за опростяване на регулаторната среда (293.3 KB)
Brussels, 25.10.2005, COM(2005) 535 final, COMMUNICATION OF THE COMMISSION, TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Implementing the Community Lisbon programme: A strategy for the simplification of the regulatory environment, 50 стр., английски език.
pdfПо-добро регулиране за растеж и създаване на работни места в Европейския съюз (218.43 KB)
Brussels, 16.3.2005, COM(2005) 97 final, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT, Better Regulation for Growth and Jobs in the European Union, 17 стр. английски език.
pdfМинимизиране на административните разходи, наложени от нормативната уредба (265.75 KB)
Brussels, 16.3.2005, SEC (2005) 175, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Annex to the Communication on Better Regulation for Growth and Jobs in the European Union.
Minimising administrative costs imposed by legislation - Detailed outline of a possible EU Net Administrative Cost Model, 19 стр., английски език.

2001 г.

pdfФинален доклад на групата Манделкерн за по-добро регулиране (200.49 KB)
Mandelkern Group on Better Regulation  - Final Report, 91 стр., английски език.
pdfЕвропейско управление - бяла книга (178.71 KB)
Brussels, 25.07.2001, COM(2001) 428 final, 35 стр., английски език.

  12345678910