Kалендар

Документи

2008 г.

docВтори стратегически преглед на програмата за по-добро регулиране в Европейския съюз (150 KB)
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ, Брюксел, 30.1.2008, COM(2008) 32 окончателен, 13 стр., български език
pdf25 идеи за опростяване на европейското законодателство (613.43 KB)

HM Government, 44 стр., английски език

docНамаляване на административните тежести в Европейския съюз -Доклад за напредъка от 2007 г. и перспективи за 2008 г (286.5 KB)
Работен документ на Комисията, Брюксел, 30.1.2008, COM(2008) 35 окончателен, 22 стр, български език
pdfГодишен доклад за Германие - Cutting RED Tape provides leeway (1.84 MB)
Доклад на Федералното правителство на Германия относно прилагането на модела на стандартните разходи и постигнатият напредък при намаляване на бюрокрацията, 132 стр., английски език

2007 г.

docПрограма за действие за намаляване на административната тежест в ЕС. Оценка на въздействието (223.5 KB)
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Brussels, 24.1.2007, SEC(2007) 84, 20 стр., английски език
pdfПрограма за действие за намаляване на административния товар в Европейския съюз (108.27 KB)
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Brussels, 24.1.2007, COM(2007) 23 final, 21 стр., английски език
docПрограма за действие за намаляване на административния товар в Европейския съюз (403.5 KB)
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ, Брюксел, 24.1.2007, COM(2007) 23 окончателен, 24 стр., български език
pdfInternational Standard Cost Model Manual (525.47 KB)

SCM Network, 63 стр., английски език

2006 г.

pdfПо-добро регулиране - просто обяснено (1.3 MB)
Better Regulation - simply explained, брошура, 18 стр., английски език.

  12345678910