Kалендар

Документи

2010 г.

pdfРегулаторната тежест върху бизнеса - Холандия (269.67 KB)
Окончателен доклад, Април 2010, 26 стр., английски език
Програма за по-добро регулиране 2010-2013
Програмата за по–добро регулиране 2010 – 2013 г. е разработена в изпълнение на целите и задачите, поставени с Националната програма за реформи 2008 - 2010 г., актуализирана с Решение на Министерския съвет No 835 от 2009 г. и Плана за действие по Националната програма за реформи 2008 – 2010 г., приет с Решение на Министерския съвет No 942 от 2009 г.

pdfОтчет на програмата за по-добро регулиране 2008-2010 (194.05 KB)
Отчет за периода април-декември 2009 г.
pdfПо-доброто регулиране. По-чист, по-справедлив, по-конкурентен Европейски Съюз (559.96 KB)
Ministry of Economic and Business Affairs, Denmark;Regulatory Reform Group, The Netherlands; Better Regulation Executive, United Kingdom, 44 стр., английски език
pdfПо-доброто регулиране. По-чист, по-справедлив, по-конкурентен Европейски Съюз (820.21 KB)
Резюме, Ministry of Economic and Business Affairs, Denmark;Regulatory Reform Group, The Netherlands; Better Regulation Executive, United Kingdom, 12стр., английски език

2009 г.

pdfRegulation Indicator 2009 (406.88 KB)
Бизнес преглед на Шведската програма за по-добро регулиране, 36 стр., английски език
pdfНова програма на Комитета по регулаторна политика:въпроси за следващите три години, 2010-12 (225.68 KB)
A NEW AGENDA FOR THE REGULATORY POLICY COMMITTEE: ISSUES FOR THE NEXT THREE YEARS, 2010-12,Resolution of the Council concerning the Mandate of the Regulatory Policy Committee [C(2009)171] and its CORR1 approved at its 1209th session held on 11 December 2009, 13 стр., английски език

  12345678910