Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

Административна тежест на оценените ЗИ на етап 3 - разпределение по закони

Име на закона

АТ на ЗИ

АТ (лв.)

% от общата АТ на оценените ЗИ

в т.ч. АТ, свързана с транспонирано европейско изискване

% от общата АТ на ЗИ, свързани с транспонирано европейско изискване

ЗИ, свързани с транспонирано европейско изискване, като % от общата АТ на оценените ЗИ

01

ЗАДС

208 467 766

54

206 257 375

76

54

02

Зсч

3 688 682

1

3 688 682

1

1

03

ЗТИП

18 568 370

5

189 379

0

0

04

ЗНО

5 604

0

0

0

0

05

ЗПБ

504 370

0

1 105

0

0

06

ЗВ

36 091 737

9

0

0

0

07

ЗСЗЗП

68 986

0

19 191

0

0

08

ЗПЗП

55 823 355

14

21 111 689

8

5

09

ЗАП

21 438 109

6

11 214 033

4

3

10

ЗКС

109 755

0

0

0

0

11

ЗКАИИП

1 256 071

0

284 782

0

0,1

12

ЗКИР

1 186

0

0

0

0

13

ЗЛПХМ

2 795 628

1

93 149

0

0

14

ЗНЗ

9 343 642

2

102 548

0

0

15

ЗСП

141 607

0

18 260

0

0

16

ЗС

26 878 526

7

26 878 526

10

7

ОБЩО:

385 183 394

100

269 858 720

100

70,1