Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

Брой оценени ЗИ на етап 3 - разпределение по административни структури

Абревиатура

Брой ЗИ

% от общ брой ЗИ

в т.ч. брой ЗИ, свързани с транспонирано европейско изискване

% от общ брой ЗИ

% от общ брой ЗИ, свързани с транспонирано европейско изискване

01

МФ; АМ

58

8

18

2

6

02

МИЕ; ДАМТН

146

20

42

6

13,6

03

МОСВ; МРРБ

68

9

0

0

0

04

МЗХ; ДФЗ

44

6

33

4

10,7

05

ИА "АА"; АПИ

64

9

27

4

9

06

МИП

21

3

2

0,3

0,6

07

АГКК

2

0

0

0

0

08

МЗ; ИАЛ

162

22

40

5

13

09

МТСП; АЗ

42

6

12

2

4

10

НСИ

135

18

135

18

43,7

ОБЩО:

742

100

309

41,6

100