Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

Брой оценени ЗИ на етап 3 - разпределение по закони

Абревиатура

Брой ЗИ

% от общ брой ЗИ

в т.ч. брой ЗИ, свързани с транспонирано европейско изискване

% от общ брой ЗИ

% от общ брой ЗИ, свързани с транспонирано европейско изискване

01

ЗАДС

53

7

13

2

4

02

Зсч

5

1

5

1

2

03

ЗТИП

129

17

40

5

13

04

ЗНО

4

1

0

0

0

05

ЗПБ

13

2

2

0

1

06

ЗВ

68

9

0

0

0

07

ЗСЗЗП

9

1

7

1

2

08

ЗПЗП

35

5

26

4

8

09

ЗАП

64

9

27

4

9

10

ЗКС

9

1

0

0

0

11

ЗКАИИП

12

2

2

0,3

0,6

12

ЗКИР

2

0

0

0

0

13

ЗЛПХМ

162

22

40

5

13

14

ЗНЗ

27

4

8

1

3

15

ЗСП

15

2

4

1

1

16

ЗС

135

18

135

18

43,7

ОБЩО:

742

100

309

41,6

 100,0