Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

Съдържание

Стойност на намалението на АТ, разпределена по министерства/институции

Стойност на намалението на АТ -  разпределение по министерства/институции

Министерство/Институция

Стойност на намалението (лв.)

% от АТ по министерство/институция

% от Обща АТ

Министерство на финансите;
Агенция Митници

106 538 304,49

50,2

27,7

Министерство на земеделието и храните;
Държавен фонд "Земеделие"

14 095 182,28

25,2

3,7

Национален статистически институт

11 730 393,83

43,6

3,0

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
Агенция „Пътна инфраструктура“

6 578 521,31

30,7

1,7

Министерство на икономиката и енергетиката;
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

420 355,67

2,2

0,1

Министерство на инвестиционното проектиране

317 559,02

23,3

0,1

Министерство на труда и социалната политика;
Агенция по заетостта

265 213,09

2,8

0,1

Министерство на околната среда;
Министерство на регионалното развитие

28 169,64

0,1

0,0

Министерство на здравеопазването;
Изпълнителна агенция по лекарствата

10 923,79

0,4

0,0

Агенция по геодезия, картография и кадастър

209,89

17,7

0,0

Обща стойност на намалението на АТ:

139 984 833,02

-

36,3