Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

Брой ЗИ, за които са направени предложения за намаляване на АТ, разпределени по министерства/институции

Брой ЗИ, за които са направени предложения за намаляване на АТ – разпределение по министерства/институции

Министерство/Институция

Бр. ЗИ с предложения

% от бр. ЗИ по министерство/
институция

% от общ брой предложения

Министерство на икономиката и енергетиката;
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

80

54,8

28,7

Национален статистически институт

38

28,1

13,6

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
Агенция „Пътна инфраструктура“

37

57,8

13,3

Министерство на финансите;
Агенция Митници

31

53,4

11,1

Министерство на земеделието и храните;
Държавен фонд "Земеделие"

27

61,4

9,7

Министерство на околната среда;
Министерство на регионалното развитие

24

35,3

8,6

Министерство на здравеопазването;
Изпълнителна агенция по лекарствата

16

9,9

5,7

Министерство на труда и социалната политика;
Агенция по заетостта

16

38,1

5,7

Министерство на инвестиционното проектиране

9

42,9

3,2

Агенция по геодезия, картография и кадастър

1

50,0

0,4

Общ брой направени предложения за намаляване на АТ:

279

-

100,0