Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

07 ЗСЗЗП – Закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти

Код на ЗИ

Име на ЗИ

Настоящо състояние

Обща стойност (лв.)

Популация

Честота

Единична стойност на ЗИ (лв.)

Часове за изпълнение ЗИ

Дейност, свързана с обичайния бизнес процес, %

Административна тежест, преди препоръки (лв.)

07ЗИ01

Подаване на декларация за състоянието на запасите към 31 декември за 2003, 2004 и 2005 г.

3 112,13

100

1

31,12

3

0,00%

3 112,13

07ЗИ02

Подаване на декларация за състоянието на запасите от оператори, които са започнали своята дейност в годината непосредствено преди присъединяване

3 112,13

100

1

31,12

3

0,00%

3 112,13

07ЗИ03

Осигуряване на информация, достъп до документи, вкл. копия и извлечения от тях

24 897,06

100

1

248,97

24

0,00%

24 897,06

07ЗИ04

Подаване на втора декларация за състоянието на запасите към 1 януари 2007 г. 

3 112,13

100

1

31,12

3

0,00%

3 112,13

07ЗИ05

Подаване на втора декларация за състоянието на запасите и извършените придобивни сделки от оператори, които са започнали своята дейност в периода от влизането в сила на закона до 31 декември 2006 г.

3 112,13

100

1

31,12

3

0,00%

3 112,13

07ЗИ06

Осигуряване на информация, достъп до документи, вкл. копия и извлечения от тях

24 897,06

100

1

248,97

24

0,00%

24 897,06

07ЗИ07

Подаване на писмено обяснение за наличието на свръхзапас

5 186,89

100

1

51,87

5

0,00%

5 186,89

07ЗИ08

Внасяне на вноска за установените свръхзапаси

518,69

100

1

5,19

0,5

0,00%

518,69

07ЗИ09

Предоставяне на банкова гаранция

1 037,38

100

1

10,37

1

0,00%

1 037,38