Речник

Изчисление на административната тежест

Административната тежест се изчислява чрез формулата: Административна тежест = Обща стоност на задължението за информиране*(1- Дейност, свързана с обичайния бизнес(%)).