Речник

ВЕИ

Време за еднократно изпълнение, ВЕИ - За всеки сегмент на избрано ЗИ е оценено времето за изпълнение на всеки компонент, т.е. измерени и оценени са девет специфични времена (в часове), съобразно участието на представители на всеки от основните класове професии в изпълнение на ЗИ-то. Сумата на времената за изпълнение на представители на всеки от основните класове професии за всички компоненти на даден сегмент дава ВЕИ в сегмента. ВЕИ на дадено ЗИ е претеглено средно на ВЕИ на сегментите през произведението на техните честоти и популации:
ВЕИЗИ = (∑j=1K ВЕИсегмент j*Fсегмент j*Nсегмент j)/(∑j=1K Fсегмент j*Nсегмент j).