Речник

Сегмент на ЗИ

Изпълняващите дадено ЗИ са разделени на групи, съобразно различните начини, по които нормативната база специфицира удовлетворяването на задължението. Тези групи са наречени сегменти. Ако няма разлики при изпълнение на задължението се използва общ сегмент по подразбиране.

СЕИ

Стойност за еднократно изпълнение, СЕИ - Скаларното произведение на 9-компонентния вектор с почасови разходи в икономическия сектор на ЗИ-то и 9-компонентния вектор с времена за изпълнение , сумирани по компоненти плюс външните разходи и разходи за придобиване дават стойността за еднократно изпълнение (СЕИ) в сегмента.
СЕИсегмент = ∑по компонентиj=19(РазходиПрофесия j*Време за изпълнениеПрофесия j) + А+Е;
СЕИ на дадено ЗИ е претеглено средно на СЕИ на сегментите през произведението на техните честоти и популации:
СЕИЗИ = (∑j=1K СЕИсегмент j*Fсегмент j*Nсегмент j)/(∑j=1K Fсегмент j*Nсегмент j).