Речник

Разходи за придобиване и външни разходи, А+Е

Специфични допълнителни разходи за еднократно изпълнение на ЗИ в сегмента, например разходи за нотариална заверка на документ.