Речник

Популация на ЗИ

Популация, N, която изпълнява ЗИ-то в даден сегмент: при периодично повтарящо се задължение това е броят на бизнесите, а при инцидентно или еднократно изпълнявано задължение това е число, извлечено от специализиран регистър.