Речник

Обичайни административни разходи

Административни дейности, който бизнесът би извършвал, дори ако се премахне съответното законово задължение.

Обща стойност на ЗИ

Измерените посредством Модела на стандартните разходи (МСР) административни разходи за дадено задължение за информиране.