За да използвате калкулатора трябва да изберете идентифицирано задължение за информиране (ЗИ).

Задайте ключова дума (задължително поле), посочете къде и от кого е регламентирано задължението за информиране (поле по избор) и натиснете бутона "Търси".

Системата ще изведе списък със задължения за информиране, които отговарят на зададените от Вас критерии за търсене. Резултатите от търсенето Ви са разделени според етапите на изследването, тъй като за всеки етап са използвани различни почасови ставки за заплащане при изчислението на административната тежест.

След като намерите търсеното Задължение за информиране натиснете "Калкулатор". В нов под-прозорец ще се отвори подробна информация за параметрите на задължението за информиране, които Вие можете да променяте и да извършите изчисление на административната тежест.

Ключови думи (задължително)
Етап:
Име на закон:
Ресорно министерство:
Област от законодателството: